2 Katlı Bazkat Prosesi - 55 Seri

Unique ID 0022-0000-GL

Otomotiv tamir boyası için solvent bazlı iki katlı son kat boyaların uygulanmasına ilişkin sistematik bilgiler edineceksiniz. Ürünlerin, yöntemlerin ve çalışma adımlarının tamamı, mümkün olduğunca verimli bir şekilde en iyi sonuçları elde edebilmeniz için açıklanmaktadır.  

Modülü okumayı tamamladığınızda ürünlerin fonksiyonlarını, kullanımlarını ve bu ürünlerle çalışmak için gerekli olan adımları bileceksiniz.  

Çeşitli tamir boyası yöntemleri (panel tamiri, panel üzerine yama, bitişik panel üzerine yama) hakkında bilgi sahibi olacaksınız.