Eğer boya kusurunuz var ise, burada faydalı bilgiler bulabilirsiniz.

View content

ARAÇ FIRÇALARININ NEDEN OLDUĞU ÇİZİKLER

Genellikle paralel çizgiler şeklinde olan iplik gibi ince çizikler özellikle koyu renklerin üzerinde iyice görünürdür. Yüzeyin parlaklık seviyesi düşer ve gri bir ton alır.
View content

ARAÇ BOYALARINI BAKIMI

Araç boyalarının bakımıyla ilgili ipuçları Nem, sıcaklık değişiklikleri, güneş ışığı, yoldaki tuz, endüstriyel gazlar, kuş pislikleri, ağaç reçinesi vb. dış etmenlerin aracın boyasına zarar vermesine engel olamayız.
View content

BOYA KUSURU TESPİTİ

ZIMPARALAMA YÖNTEMİ hakkında her şey
View content

Boya kusurları hakkında tavsiyeler

TECHNICAL TERMS, TIPS & TRICKS Paint defects can be caused by a whole range of sources, from refinishing mistakes to external influences.
View content

ÇATLAMA

Farklı uzunluk ve derinlikteki çatlaklar.
View content

CİLA İZLERİ

Boya yüzeyinde düşük parlaklıklı ve grimsi görünüme sahip çok ince cizgiler
View content

ÇÖKME

Yeni atılan boyadan sonra arta kalan çözgenin çok yavaş buharlaşması. Bu, parlaklık kaybına (pusluluk) ve kenar izleriyle sonuçlanan geniş bir çökmeye neden olabilir. (bkz."Kenar izleri”).
View content

ÇÖZGEN TESTİ

Çözgen dayanım testinin yapılışıyla ilgili bilgiler ve ipuçları
View content

ENDÜSTRİYEL ATIKLAR

Boya yüzeyinde korozyon lekeleri.
View content

GÖLGELENME

Genellikle metalik boyalarda görünen açık ve koyu lekeler yahut çizgiler
View content

KABARCIKLANMA

Islak havada, az miktarda su buharı boya sistemi tarafından absorbe edilir ve kuru havada tekrar buharlaşır (ozmoz). Bu süreç normaldir ve mükemmel şekilde eşleştirilmiş boya sistemlerinde herhangi bir zarara yol açmaz.
View content

KENAR İZLERİ

Boya yüzeyi yahut gövde dolgusu ya da dolgu lekelerinde eski boyanın görünür kenar izleri oluşturması.
View content

KIRIŞMA

Düzensiz oluklu dalgalı boya yüzeyi. Üst kat, altındaki kattan daha hızlı kurur. Yalnızca sentetik reçineli boyalarda gerçekleşir.
View content

KIRIŞMA

Yeni boya uygulandığında alt boya katlarının şişmesi ve kalkması. Bu sorun, boyama yahut kuruma esnasında görülebilir.
View content

KOROZYON İLERLEMESİ

Boya hasarı, boya yüzeyinde şekilsiz kabarcıklanma şeklinde bir kalkma olarak görülüyor.
View content

KRATERLENME

Çapları 0.5 ila 3 mm arasında değişen yuvarlak boşluklar. Görünümleri, boyanın son katındaki son derece düz çökmelerden, yüzeyin altına kadar geçebilen ciddi ıslatma sorunlarına kadar uzanabilir.
View content

METAMERIZM

Metamerizm, bir rengin ikinci bir renkle bazı koşullar altında, örn. gün ışığı, aynı tonda görünmesidir; farklı koşullar altında, örn. garaj yahut sokak ışığı gibi yapay ışıklar, bu iki renk birbirinden tamamen farklı görünebilir.
View content

PARLAKLIK KAYBI

Mat yahut matlaşmış boya yüzeyi.
View content

PİNHOL İZLERİ

Daha aşağıdaki boya katmanlarındaki çözgen kaynamalarının uygunsuz bir şekilde zımparalanması neticesinde yeni boya uygulamalarında ortaya çıkan ufak delikler.
View content

PİNHOL

Plastikteki gözenekler yahut boşluklar nedeniyle boya yüzeyinde oluşan ufak delikler. Bu soruna, yumuşak, esnek parçalarda (örn. poliüretan arka rüzgarlıklar) ve cam fiber takviyeli plastiklerde sıklıkla rastlanır.
View content

PLASTİK PARÇA BOYAMA HATALARI - ÇATLAMA

Mekanik stres sonrasında boyada oluşan kırılma yahut çatlamalar. Ciddi durumlarda plastik de çatlayabilir. Bu sorun genellikle yumuşak, esnek parçalarla ilişkilendirilir (örn., PU arka rüzgarlıklar).
View content

PORTAKAL KABUĞU ETKİSİ

Boyanın zayıf yüzey dokusuna sahip olması (zayıf püskürtme deseni)
View content

Renk Kusması

Çözünür boyar maddenin boya sistemi aracılığıyla yüzeyden difüzyonu. Çoğu durumda, renk kusması son katta noktacık benzeri renk bozulmalarına neden olur ve çoğu zaman kırmızımsı yahut sarımsı bir renk tonu ortaya çıkar.
View content

SARKMALAR

Düşey yüzeylerdeki boyada oluşan damlama, sarkma yahut akmalar.
View content

SICAKLIK TABLOSU

Sıcaklık fark yaratır 2K PU SONKAT VE VERNİKLERDE HANGİ SERTLEŞTİRİCİ VE İNCELTİCİLER KULLANILMALIDIR? Sıcaklık tablosu, belirli bir sıcaklık için hangi ürünün uygun olduğuna dair açık ve net bir yanıt sağlar. ​
View content

SOLVENT PATLAMASI

Boya filminde sıkışan çözgenler nedeniyle oluşan kabarcık benzeri yüzey kusurları.
View content

SU LEKELERİ

Yüzeyde, çoğunlukla kireç ve tuzla karışan suyun kuruması sonucunda boya yüzeyinde oluşan çoğunlukla açık renkli, beyazımsı ve daire şeklindeki lekeler/kalkmalar. İç bölgeler genellikle sağlamken, dış kenarlar hafifçe kalkık olur.
View content

TABAKALANMA

Tüm boya sisteminin yüzeyden başlayarak kat kat ayrılması.