Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

 

BASF web sitesini ziyaret ettiğinize teşekkür ederiz. Firmamıza olan ilginiz için teşekkür ederiz.

BASF'de veri koruması son derece öncelikli olduğundan, Gizlilik Politikamız hakkında sizi ayrıntılı olarak bilgilendirmek isteriz.

A. Veri işlemeden kim sorumludur ve veri koruma görevlimiz kimdir?

B. Hangi verileri, hangi amaçlarla, ne kadar süreyle ve hangi yasal zeminde işliyoruz?

C. Bize bu verileri sağlamak zorunda mısınız?

D. Kişisel verilerinizi kime açıklıyoruz?

E. Kişisel verilerinizi nasıl güvence altına alıyoruz?

F. Haklarınız nelerdir?

G. Nerede şikayette bulunabilirsiniz?

H. Reşit olmayanların veri koruması

A. Veri işlemeden kim sorumlu ve veri koruma görevlimiz kimdir?

Denetleyiciyi burada bulabilirsiniz.

Veri koruma görevlimiz:

Alexandra Haug AB Veri Koruma Görevlisi 67056 Ludwigshafen +49 (0) 621 60-0

e-posta: data-protection.eu@basf.com

B. Hangi verileri, hangi amaçlarla, ne kadar süreyle ve hangi yasal zeminde işliyoruz?

Aşağıda, sitemizde (a), amaçları ve yasal dayanağı (b) ve ilgili depolama süresi ve varsa belirli itiraz ve kaldırma seçenekleri (c) hakkında sizi bilgilendiririz.

1. Günlük dosyalar

a. Veri işleme

Web sitemizi yalnızca bilgi amacıyla ziyaret ederseniz, yani verileri başka bir şekilde (örneğin bir iletişim formu aracılığıyla) kaydetmez veya iletmezseniz, aşağıdaki bilgiler tarayıcınızdan sunucumuza otomatik olarak iletilir:

 • Terminalinizin IP adresi 
 • Tarayıcınız hakkında bilgi
 • Ziyaret ettiğiniz web sitesinin adı
 • Erişilen teklif sayfasının (URL) veya açılan dosyanın adı
 • Ziyaretinizin tarihi ve saati
 • Hata iletileri gibi durum bilgileri
 • Aktarılan veri birimleri ve erişim durumu (dosya aktarıldı, dosya bulunamadı vb.)
 • İşletim sistemi ve bilgisayarınızın işletim sisteminin sürümü ve erişim sağlayıcınızın adı

b. Amaçlar ve yasal dayanaklar

BASF web sitesini ziyaret ettiğinizde, ip adresini ve tarayıcınızdan B. 1 a altındaki sunucumuza otomatik olarak iletilen diğer verileri aşağıdakiler için kullanırız:

(i)    size istenen içeriği sağlamak (ii)    web sitemizin güvenliğini ve istikrarını sağlamak ve yetkisiz kullanımları izlemek (iii)    web sitemizi kullanmayı kolaylaştırır.

Veri işlemenin yasal dayanağı Madde 6(1), ilk cümle, nokta (f) GDPR'dir. Meşru menfaatlerimiz yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarından takip eder. Toplanan verileri hiçbir koşulda kişi hakkında sonuç çıkarmak amacıyla kullanmayız.

c. Depolama dönemi

Veriler, toplanma amacı için artık gerekli olmadığında silinecektir. Web sitesini sağlamak için veri toplanırsa, ilgili oturum sona erdiğinde bir kez silinir. Veriler günlük dosyalarında depolanırsa, en geç yedi gün sonra silinir. Daha uzun süre saklanabilir. Bu durumda, IP adresleri son sekiz bit silinerek anonim hale getirilir ve çağıran istemciyi ilişkilendirmek artık mümkün olmayacaktır. 

2. Çerezler

a. Veri işleme ve ilgili yasal dayanak

Web sitemizde çerezler kullanıyoruz. Bu, izleyicinin terminalinde (web sunucusu, sunucu) tarayıcıda ziyaret edilen bir web sitesi için saklanabilecek metin bilgileridir. Çerez, web sunucusundan tarayıcıya gönderilir veya tarayıcıda bir komut dosyası (JavaScript) tarafından oluşturulur. Web sunucusu, bu sayfaya sonraki ziyaretler sırasında bu çerez bilgilerini doğrudan sunucudan okuyabilir veya çerez bilgilerini bir web sitesi komut dosyası aracılığıyla sunucuya aktarabilir. Çerezler terminalinize herhangi bir zarar vermez ve virüs, Truva veya diğer kötü amaçlı yazılımları içermez. Çerez, her durumda özel olarak kullanılan terminal cihazıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan bilgileri depolar. Ancak bu, sonuç olarak kimliğiniz hakkında hemen bilgi edindiğimiz anlamına gelmez.

Genellikle aşağıdaki çerezleri kullanırız: 

 • Temel çerezler

Bu çerezler    web sitesinin çalışması için gereklidir. Genellikle, bu tür çerezler yalnızca gizlilik ayarlarınızı yapılandırma, oturum açma veya formları tamamlama gibi bir hizmet isteğine karşılık gelen eylemleriniz için ayarlanır. Bu tür çerezleri engellemek veya bunları size bildirmek için tarayıcı ayarlarınızı seçebilirsiniz. Ancak, bu durumda, web sitesinin bazı alanları çalışmaz. Bu tür çerezlerin işlenmesinin yasal dayanağı Madde 6(1), ilk cümle, nokta (f) GDPR'dir. Meşru menfaatlerimiz, B.1.b kapsamında belirtilen veri işleme amaçlarından takip eder.

 • Hizmet çerezleri

Bu çerezler, web sitemizin performansını ölçmek ve geliştirmek için ziyaretleri ve trafik kaynaklarını saymamızı sağlar. Hangi sayfaların en popüler olduğunu, hangilerinin en az kullanıldığını ve ziyaretçilerin web sitesinde nasıl hareket ettiğini belirlememize yardımcı oluyorlar. Bu çerezler tarafından toplanan tüm bilgiler toplanır ve bu nedenle anonimdir. Bu çerezleri kabul etmiyorsanız, web sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz. Bu tür çerezleri işlemenin yasal dayanağı, çerez banner'ında veya Gizlilik Tercih Merkezimizde seçerek bize verdiğiniz Madde 6(1), ilk cümle, nokta (a) GDPR uyarınca onayınızdır. Geri çekilene kadar rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen işlemin yasallığını etkilemeden istediğiniz zaman onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için lütfen Gizlilik Tercih Merkezi'ndeki ayarları değiştirin.

 • İşlevsel çerezler

Bu çerezler, web sitesinin gelişmiş işlevsellik ve özelleştirme sağlamasını sağlar. Bunlar bizim tarafımızdan veya sayfalarımızda hizmetlerini kullandığımız üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından ayarlanabilir. Bu çerezlere izin vermezseniz, bu hizmetlerin bir kısmı veya tümü düzgün çalışmayabilir. Bu tür çerezleri işlemenin yasal dayanağı, çerez banner'ında veya Gizlilik Tercih Merkezimizde seçerek bize verdiğiniz Madde 6(1), ilk cümle, nokta (a) GDPR uyarınca onayınızdır. Geri çekilene kadar rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen işlemin yasallığını etkilemeden istediğiniz zaman onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için lütfen Gizlilik Tercih Merkezi'ndeki ayarları değiştirin.

 • Pazarlama amaçlı çerezler

Bu çerezler web sitemiz üzerinden ayarlanabilir. Bunlar, reklam ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınızın profilini çıkarmak ve size diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek için kullanılabilir. Bu tür çerezleri kabul etmezseniz, daha az hedefli reklamcılıkla karşılaşırsınız.  Bu tür çerezleri işlemenin yasal dayanağı, çerez banner'ında veya Gizlilik Tercih Merkezimizde seçerek bize verdiğiniz Madde 6(1), ilk cümle, nokta (a) GDPR uyarınca onayınızdır. Geri çekilene kadar rızaya dayalı olarak gerçekleştirilen işlemin yasallığını etkilemeden istediğiniz zaman onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Bunu yapmak için lütfen Gizlilik Tercih Merkezi'ndeki ayarları değiştirin.

b. Çerezlerin özel kullanımı, amaçlar ve depolama süresi

Özellikle, Gizlilik Tercih Merkezi'nde belirlediğiniz çerez tercihlerine bağlı olarak aşağıdaki çerezleri kullanırız. Varsayılan olarak yalnızca temel çerezler etkinleştirilir. Bunu da istemiyorsanız, tarayıcınızdaki çerezleri tamamen reddetme seçeneğiniz vardır. Bu durumda, ziyaret edilen web sitesinin işlevselliği etkilenebilir.

 

 

İlgili çerez sağlayıcıları hakkında daha fazla ayrıntı, ilgili çerez kategorileri altında Gizlilik Tercih Merkezi'nde mevcuttur.

3. İletişim formu ve e-posta

a. Veri işleme

Web sitelerimiz iletişim formlarının yanı sıra doğrudan e-posta yoluyla bizimle iletişime geçmek için bağlantılar içerir. Bu iletişim formlarından birini kullanırsanız, giriş maskesine girilen veriler bize iletilir ve işlenir. İlgili iletişim formunda elektronik iletişim bilgilerinde sağlanması gereken zorunlu veriler burada (*) ile işaretlenmiştir. Bize ek veri sağlarsanız, bu gönüllü olarak yapılır. Bizimle doğrudan e-posta yoluyla iletişime geçerseniz, iletinin içeriğinin yanı sıra ilişkili e-posta meta verilerini de işliyoruz..

b. Amaçlar ve yasal dayanaklar

Verileriniz, sizinle iletişime geçmemizi ve talebinizi işleme almamızı sağlamak ve ayrıca size ilgili hizmetlerimizi sunmak, ayrıca iletişim formunun kötüye kullanılmasını önlemek ve bilgi teknolojileri sistemlerimizin güvenliğini sağlamak için işlenecektir.  Bu tür zorunlu bilgilerin işlenmesinin yasal dayanağı Madde 6(1), ilk cümle, nokta (f) GDPR'dir. Yukarıda belirtilen amaçlar,  verilerin işlenmesinde meşru menfaatler de oluşturur. İlgili kişinin amacı bir sözleşmeye girmekse, işleme için ek bir yasal dayanak Madde 6(1), ilk cümle, nokta (b) GDPR'dir. Sizin hakkınızda gönüllü olarak sağlanan verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, Madde 6(1), ilk cümle, nokta (a) GDPR uyarınca onayınızdır. 

c. Depolama dönemi

Depolama amacı uygulanmaya son verdikten sonra veri konusunun kişisel verileri silinecek veya engellenecektir. Veriler, Avrupa veya ulusal yasa koyucu tarafından AB yönetmeliklerinde, yasalarında veya denetleyiciyi düzenleyen diğer yönetmeliklerde sağlanmışsa da saklanabilir. Bir sözleşmenin yapılması veya ifası için bu tür verilerin daha fazla depolanmasına gerek olmadığı sürece, yukarıda belirtilen standartlar tarafından öngörülen bir depolama süresi sona erdiğinde veriler de engellenir veya silinir. Onay verdiyseniz, geri çekilene kadar rıza temelinde gerçekleştirilen işlemin yasallığını etkilemeden istediğiniz  zaman onayınızı geri çekme hakkına sahipsiniz. Lütfen ilgili BASF iletişim ortağınızı buna göre bilgilendirin.

4. Gömülü YouTube videoları

a. Veri işleme

YouTube platformunda depolanan ve doğrudan web sitemizden oynatılabilen YouTube videolarını çevrimiçi teklifimize entegre ettik. YouTube, Google LLC, D/B/A YouTube'un bir hizmetidir. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ABD (bundan böyle 'Google' olarak anılacaktır). Videoların tümü 'YouTube-nocookie-mode' olarak adlandırılan modda gömülüdür, bu da çerezlerin kullanılmadığı ve bu nedenle kullanıcı olarak hakkınızda hiçbir verinin Google'a aktarılmadığı anlamına gelir.

Videoyu oynatırsanız, ip-adresleriniz istenen içeriği görüntülemek ve sağlamak için Google'a aktarılır. Bu veri aktarımı, Google'ın oturum açtığınız bir kullanıcı hesabı sağlayıp sağlamadığına veya herhangi bir kullanıcı hesabı olup olmadığına bakılmaksızın gerçekleştirilir. Google'da oturum açtıysanız verileriniz doğrudan hesabınıza atanabilir.

b. Amaçlar ve yasal dayanak

Google'a veri aktarımı boyunca, kişisel verileriniz ABD'de de bulunabilecek Google sunucularına aktarılacaktır. ABD, AB için yeterli bir veri koruma düzeyine sahip olmayan bir ülkedir. Özellikle, bu, kişisel verilere ABD makamları tarafından basitleştirilmiş bir şekilde erişilebileceği ve bu tür önlemlerin yalnızca sınırlı hakları olduğu anlamına gelir. YouTube video işlevini etkinleştirirseniz, verilerin Google'a aktarılmasını ve kişisel verilerinizin ABD'de bulunan sunuculara aktarılmasını açıkça kabul etmiş olursunuz.

c. Daha fazla bilgi

Özellikle Google'ın yasal dayanağı ve depolama süresi hakkında daha fazla bilgi, sağlayıcının gizlilik politikasında(HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY)ve YouTube platformundaki gizlilik banner'ında bulunabilir. Burada ayrıca haklarınız hakkında daha fazla bilgi ve gizliliğinizi korumak için seçenekler ayarlama hakkında daha fazla bilgi bulacaksınız.

Google, kişisel bilgilerinizi yeterli düzeyde veri koruması olmayan üçüncü bir ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde de işleyebilir.

5. Sosyal medya köprüsü

Web sitemiz aşağıdaki sosyal medya hizmetlerine köprüler içerir: LinkedIn, Facebook, Twitter, Vimeo,  YouTube,  Slideshare, flickr ve Instagram. Bunlar ilgili logolar şeklinde tasarlanmıştır ve kendi sunucumuzda saklanır. Bir kullanıcı olarak sizinle ilgili hiçbir veri, web sitemiz ilk kez yüklendiğinde ilgili sağlayıcı hizmetlerine aktarılmaz. Yalnızca logolara tıkladığınızda ilgili web sitesine yönlendirilirsiniz. Verilerinizin daha fazlası bu tür web sitelerinde işlenebilir. İlgili bağlantılı web sitelerinde bu tür veri işleme üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. 

C. Bize bu verileri sağlamak zorunda mısınız?

Web sitemizi ziyaret ederken, B. 1 noktasında belirtilen bilgiler. a. ve gerekli olarak sınıflandırılan çerezlerden elde edilen bilgiler otomatik olarak işlenir. Bu tür bilgilerin iletilmesi isteğe bağlıdır. Bu tür kişisel veriler sağlmadan istenen sayfayı görüntüleyemeyiz.

Eğer:

 • temel olarak sınıflandırılmamış çerezleri kullanmamıza izin vermek,
 • bizimle iletişime geçmek ve bize bir e-posta göndermek
 • gömülü YouTube videolarını izlemek istiyorsanız,

bu tür bilgilerin iletilmesi isteğe bağlıdır.

Bizimle iletişime geçerseniz, talebinize cevap veremeyeceğiz veya belirli bir durumda gerekli kişisel verileri bize sağlamazsanız, seçilen şekilde en uygun şekilde cevap veremeyeceğiz. Çerezler söz konusu olduğunda, onay eksikliği web sitesinin veya bazı bölümlerinin işlevselliğinin kısıtlanmasına neden olabilir. Gömülü videolar sizin izniniz olmadan oynatılamaz.

D. Kişisel verilerinizi kime açıklıyoruz?

Şirketimiz bünyesinde, yukarıda belirtilen amaçları yerine getirmek için bu tür verilere ihtiyaç duyan yalnızca yukarıda belirtilen kişisel  verilerinize yalnızca kişi ve departmanlara erişim izni verilir.

Ayrıca hizmet sağlayıcılarla işbirliği yapıyoruz. Bu hizmet sağlayıcılar yalnızca talimatlarımıza göre çalışır ve sözleşmeye bağlı olarak geçerli veri koruma gerekliliklerine uymakla yükümlüdür.

Ayrıca, verilerinizi yalnızca şunları yaptığınızda üçüncü taraflara ifşa ederiz:

 • Madde 6(1), ilk cümle, nokta (a) GDPR uyarınca bunu yapmak için açık rızanızı verdiniz,
 • açıklama, madde 6(1), ilk cümle, nokta (f) GDPR uyarınca, yasal taleplerin oluşturulması, kullanılması veya savunulması için ve verilerinizin açıklanmamasında meşru menfaatleri geçersiz kıldığınızı varsaymak için bir neden yoksa,
 • Madde 6(1), ilk cümle, nokta (c) GDPR veya
 • bu kanunen izin verilir ve Madde 6(1), ilk cümle, nokta (b) GDPR uyarınca sizinle sözleşme ilişkilerinin yerine getirilmesi için gereklidir.

Kişisel verileriniz üçüncü bir ülkedeki hizmet sağlayıcılarına yalnızca GDPR Madde 44 ve gdpr'nin özel gereksinimleri karşılanırsa açıklanacaktır.

E. Kişisel verilerinizi nasıl güvence altına alıyoruz?

BASF, kişisel verilerinizi yetkisiz kişiler tarafından kazara veya kasıtlı manipülasyona, kayba, imhaya veya erişime karşı korumak için teknik ve organizasyonsal güvenlik önlemlerini kullanır. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak revize edilmektedir.

F. Haklarınız nelerdir?

Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında belirli haklara sahipsiniz:

Erişim hakkı: Erişim hakkı, bizim tarafımız tarafından işlenen kişisel verileriniz ve diğer bazı bilgiler (bu Gizlilik Politikasında sağlananlar gibi) hakkında bilgi edinmenizi sağlar;

Düzeltme hakkı: Kişisel verileriniz yanlış veya eksikse, düzeltme hakkınız vardır;

Silme hakkı: "Unutulma hakkı" olarak adlandırılan haklara dayanarak, kişisel verilerinizi saklama zorunluluğu olmadıkça silinmesini talep edebilirsiniz. Silme hakkı mutlak bir hak değildir. Örneğin, yasal yükümlülüklerimize uymak veya yasal taleplerin oluşturulması, kullanılması veya savunulması için bu tür bir işlemenin gerekli olması durumunda kişisel verilerinizi işlemeye devam etme hakkına sahibiz;

İşlemenin kısıtlanması hakkı : Bu hak, kullanım kısıtlamasını veya kullanım şeklini içerir. Bu hak belirli durumlarla sınırlıdır ve özellikle aşağıdaki durumlarda vardır: (a) veriler yanlıştır; (b) işleme hukuka aykırıdır ve silinmeyi reddedersiniz; (c) artık verilere ihtiyaç duymayız, ancak yasal taleplerin oluşturulması, kullanılması veya savununması için ihtiyacınız vardır. İşleme kısıtlanmışsa, verileri depolamaya devam edebiliriz, ancak kullanmayabiliriz. Bu kısıtlamayı sağlayabilmek için işlemeyi kısıtlama hakkını kullanan kişilerin bir listesini tutuyoruz;

Veri taşınabilirliği hakkı : Bu hak, teknik olarak mümkünse kişisel verilerinizi kendi amaçlarınız için yapılandırılmış, ortak ve makine tarafından okunabilir bir biçimde iletmemizi içerir;

İtiraz hakkı : Kişisel verilerinizin meşru menfaatler temelinde  işlenmesi durumunda, özellikle doğrudan pazarlama durumunda işlenmesine itiraz edebilirsiniz. 

Onayınızı geri çekme hakkı: İşleme izninizi bize verdiyseniz, onayınızı istediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir geri çekilme, geri çekilmeye kadar rıza temelinde gerçekleştirilen işlemin yasallığını etkilemeyecektir.

Bu hakların kullanılması sizin için ücretsizdir. Ancak, kimliğinizi iki faktörle kanıtlamanız gerekir. Kişisel verilerinizi dosya sistemlerimize aktarmak, düzeltmek veya silmek için yasal yükümlülüklerimize uygun olarak makul çabayı gösterecektir.

Haklarınızı kullanmak için lütfen e-posta veya posta yoluyla bizimle iletişime geçin. İletişim bilgileri A bölümünde verilmiştir.

G. Where can you lodge a complaint?

You have the option of lodging a complaint with the data protection officer specified to in this Privacy Policy (see section A for contact details) or with a supervisory authority, in particular in the Member State of your place of abode, your place of employment or the place of the suspected infringement.

In any case, you may contact:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz (Rhineland-Palatinate State Commissioner for the Protection of Data and Freedom of Information)

Hintere Bleiche 34

55116 Mainz, Germany

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

e-mail:  poststelle@datenschutz.rlp.de

H. Reşit olmayanların veri koruması

Bu web sitesi en az 18 yaşında olan kişilere yöneliktir. Böyle bir kişi kişisel verileri bu web sitesi üzerinden iletirse,  bu verileri siler ve reşit olmayandan haberdar olur olmaz daha fazla işlemeyiz.