Torkprocesser

Unique ID 0013-0000-GL

Torkningen av en förbehandling- eller lackprodukter är en viktig del inom fordonslackering. Bortsett från det ekonomiska delen så berörs både den direkta och den långsiktiga kvalitetsnivån på lackeringsarbetet av denna process. Denna modul ger en översikt för de olika torkningsprocesser som används inom fordonslackering.