Disclaimer

ALLMÄN INFORMATION

Webbplatsen drivs av BASF och alla rättigheter till detta ägs och reserveras av BASF.

ANSVAR FÖR INNEHÅLL

Innehållet har skapats med största omsorg. BASF kan inte garantera att innehållets noggrannhet, fullständighet, tillförlitlighet, användbarhet och aktualitet alltid är korrekta. Respektive användare är därför i allmänhet skyldig att professionellt kontrollera eller att ha professionellt kontrollerat lämpligheten av allt innehåll för dess avsedda användning.

BASF ansvarar för eget innehåll på dessa webbplatser enligt de allmänna lagarna. BASF är dock inte skyldig att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som indikerar olaglig aktivitet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt de allmänna lagarna påverkas inte. Ansvar är dock endast möjligt från och med den dag då man känner till en specifik överträdelse. Efter meddelande om sådana överträdelser tar BASF bort innehållet omedelbart.

Denna webbplats och all produktinformation (hädanefter "Produktinformation" eller "Produktinnehåll") "tillhandahålls" som den är "och i den utsträckning som tillåts enligt lag, utan någon form av (uttrycklig eller underförstådd) garanti, åtagande eller ansvar. BASF är inte ansvarigt för skador som orsakas av eller i samband med användningen av denna information, utom vid uppsåtligt fel. I vilket fall som helst är BASF inte ansvarigt för och tar inget ansvar för indirekta, tillfälliga eller följdskador som orsakas av eller i samband med användningen av sådant innehåll.

ANSVAR FÖR LÄNKAR

Innehållet på denna webbplats innehåller också länkar till externa webbplatser som BASF inte har kontroll över. Därför kan BASF inte ta något ansvar för deras innehåll. Respektive leverantör eller operatör av dessa externa webbplatser är alltid ansvarig för deras innehåll. De länkade webbplatserna kontrollerades vid tidpunkten för länken för eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll kändes inte igen. En permanent kontroll av de länkade sidorna är orimligt utan konkreta bevis för ett brott. Efter anmälan om överträdelser kommer BASF att ta bort sådana länkar omedelbart. BASF ansvarar inte för tillgången till dessa webbplatser eller deras innehåll.

COPYRIGHT LAG

Innehållet och verken på dessa sidor som sammanställts av BASF omfattas av upphovsrättslagen. Kopiering, bearbetning, distribution och all typ av användning som ligger utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt medgivande från BASF. Om innehållet inte skapas av BASF följs tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part är markerat som sådant. Men om en användare blir medveten om upphovsrättsintrång frågar BASF användaren om avisering. Efter anmälan om sådana överträdelser kommer BASF att ta bort innehållet omedelbart.

PRODUKTINFORMATION

INFORMATION OCH DOKUMENT FRÅN TREDJE PARTER som tillhandahålls till användaren baseras på inventeringsdata från tredje part, datumet för den senaste uppdateringen hämtas från databladet. Även om BASF gjort allt för att garantera riktighet, fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och användbarhet av information från tredje part, avstår BASF i den utsträckning som lagen tillåter, alla garantier eller ansvar.

BASF-INFORMATION OCH DOKUMENT

Information om BASF-produkter baseras på BASFs nuvarande kunskap och erfarenhet och uppfyller kraven för antagningsmyndigheten. Detta frigör dock inte användaren att göra egna undersökningar och tester på grund av antalet faktorer som kan påverka bearbetning och tillämpning av produkten. Eftersom lagring och användning ligger utanför BASF: s kontroll och BASF inte kan förutse alla relevanta omständigheter, utesluter BASF allt ansvar för skador till följd av felaktig lagring och användning. Användningen av produkten i sådana områden som inte beskrivs i denna handbok har inte kontrollerats av BASF. Detta gäller särskilt för ansökningar som omfattas av tillstånd eller licens av upptagningsmyndigheten, men som inte rekommenderas av BASF. BASF utesluter därför allt ansvar för eventuella skador som härrör från sådan applicering. Olika, särskilt lokala eller regionala miljöfaktorer kan påverka produktens effekt. För sådana konsekvenser kan BASF eller BASF: s distributionspartner inte ta något ansvar. Befintliga äganderätt, lagar och förordningar och villkoren för godkännande av produkten och instruktionerna ska följas av användaren av produkten. Alla uttalanden och information som görs här kan ändras utan föregående meddelande.

ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Om inte annat uttryckligen anges skriftligen ska BASF: s allmänna försäljningsvillkor inte ändras av denna webbplats, dess innehåll, material och information.

FÖRÄNDRINGAR OCH UPPDATERINGAR

Utan någon ansvarsskyldighet kan BASF utan föregående meddelande ändra och / eller avbryta driften av hela eller delar av denna webbplats när som helst efter eget tycke, och tar inget ansvar för att uppdatera webbplatsen

SLUTBESTÄMMELSER

Eventuella anspråk eller stämningar i samband med webbplatsen eller dess användning ska regleras och tolkas i enlighet med Tysklands lagar, exklusive dess principer om lagkonflikter.