Få reda på hur man använder Glasuritprodukter och vilka processer som kan appliceras.

View content
0021-0000-GL

90 Linjen - Baslacksprocess 2-skikt

Du får systematiska kunskaper om applicering av en vattenburen, lösningsmedelsreducerad 2-skikts topplack för reparationslackering av fordon.
View content
0025-0000-GL

90 Linjen - Baslacksprocess 4-skikt

Du får systematiska kunskaper om applicering av vattenburna 4-skikts topplacker för reparationslackering av fordon. Alla produkter, metoder och arbetssteg illustreras för att du ska uppnå bästa möjliga resultat så effektivt som möjligt.
View content
0031-0000-GL

Baskunskap - Efterjustering och Polering

Du kommer att lära dig om efterjustering och polering vid reparationslackering.
View content
0012-0000-GL

Baskunskap - Förbehandling (Copy)

Du får systematiska kunskaper om olika underlag (typer av metall och plast) och hur dessa ska förbehandlas med hjälp av rengöring och slipning. Alla produkter, metoder och steg som ingår i förberedelseprocessen, hela vägen från  applicering av spackel, primer och grundfärg visas.  När du har läst
View content
0037b-0000-GL

Baskunskap - Hälsa & Säkerhet - ATEX

I denna modul finns en guide för hur man skapar explosionsskyddsdokumentation för lackeringsverkstäder (ATEX).
View content
0012-0000-GL

Baskunskap - Förbehandling

Du får systematiska kunskaper om olika underlag (typer av metall och plast) och hur dessa ska förbehandlas med hjälp av rengöring och slipning. Alla produkter, metoder och steg som ingår i förberedelseprocessen, hela vägen från  applicering av spackel, primer och grundfärg visas.  När du har läst
View content
0037a-0000-GL

Baskunskap – Hälsa & Säkerhet

Inlärningsmål för denna e-bok: Du kommer få en överblick av säkerhetsregler för verkstäder och säkerhetsprocedurer för användning av fordonslackeringsprodukter.
View content
0002-0000-GL

Baskunskap - Kulör

Detta e-häfte har följande syfte: Ge dig grundläggande kunskap om de olika arbetsstegen för kulöråtergivning, från att fastställa de olika faktorer som påverkar en kulör till att ta fram ett sprutprov.
View content
0019-0000-GL

Baskunskap – Topplack

Du får baskunskaper om processer och produkter som används vid en reparationslackering och att kunna utföra de olika appliceringsstegen för Glasurit-Topplacker korrekt.
View content
0038-0000-GL

Baskunskap - Verkstadsutrustning

Du får systematisk kunskap om utrustningen som krävs i en lackeringsverkstad.
View content
0023-0000-GL

Baslacksprocess 3-skikt – 90 Linjen

Du får systematiska kunskaper om applicering av vattenburna 3-skikts topplacker för reparationslackering av fordon. Alla produkter, metoder och arbetssteg illustreras för att du ska uppnå bästa möjliga resultat så effektivt som möjligt.
View content
0010a-0000-GL

Classic Car Lackskadereparationer

Ger lackerare en detaljerad förklaring av “Classic Car Color-processer (CCC-processer) för lackskadereparationer.  
View content
0016-0000-GL

Ny del - Metall

Du kommer att få systematisk kunskap om förbehandling och applicering av nya e-coatbehandlade delar inför en reparationslackering.
View content
0014-0000-GL

Ny del – Plast

Du får systematisk kunskap om reparationslackering av skadade plastdelar.
View content
0014-0000-GL

Ny del – Plast (CV)

Du får systematisk kunskap om reparationslackering av skadade plastdelar.
View content
0020-0000-GL

Direktglans – 22-Linjen

Du kommer få systematisk kunskap om applicering av lösningsmedelsburna direktglans-topplacker för fordonslackering.
View content
0020-0000-GL

Direktglans – 22-Linjen (Copy) (Copy)

Du kommer få systematisk kunskap om applicering av lösningsmedelsburna direktglans-topplacker för fordonslackering.
View content
0001-0000-GL

Färglära

Du kommer att få grundläggande kunskaper om färglära.