Få reda på hur man använder Glasuritprodukter och vilka processer som kan appliceras.

View content
0021-0000-GL

90 Linjen - Baslacksprocess 2-skikt

Du får systematiska kunskaper om applicering av en vattenburen, lösningsmedelsreducerad 2-skikts topplack för reparationslackering av fordon.
View content
0025-0000-GL

90 Linjen - Baslacksprocess 4-skikt

Du får systematiska kunskaper om applicering av vattenburna 4-skikts topplacker för reparationslackering av fordon. Alla produkter, metoder och arbetssteg illustreras för att du ska uppnå bästa möjliga resultat så effektivt som möjligt.
View content
2022-0019-GL

Baskunskap – Topplack

Du får baskunskaper om processer och produkter som används vid en reparationslackering och att kunna utföra de olika appliceringsstegen för Glasurit-Topplacker korrekt.
View content
0037b-0000-GL

Baskunskap - Hälsa & Säkerhet - ATEX

I denna modul finns en guide för hur man skapar explosionsskyddsdokumentation för lackeringsverkstäder (ATEX).
View content
0037a-0000-GL

Baskunskap – Hälsa & Säkerhet

Inlärningsmål för denna e-bok: Du kommer få en överblick av säkerhetsregler för verkstäder och säkerhetsprocedurer för användning av fordonslackeringsprodukter.
View content
2022-0038-GL

Baskunskap - Verkstadsutrustning

Du får systematisk kunskap om utrustningen som krävs i en lackeringsverkstad.
View content
0023-0000-GL

Baslacksprocess 3-skikt – 90 Linjen

Du får systematiska kunskaper om applicering av vattenburna 3-skikts topplacker för reparationslackering av fordon. Alla produkter, metoder och arbetssteg illustreras för att du ska uppnå bästa möjliga resultat så effektivt som möjligt.
View content
0010a-0000-GL

Classic Car Lackskadereparationer

Ger lackerare en detaljerad förklaring av “Classic Car Color-processer (CCC-processer) för lackskadereparationer.  
View content
0005a-0000-GL

Digital Color Retrieval with Spectrophotometer

You will acquire knowledge about how to find the right color with the spectrophotometer quickly.
View content
0001-0000-GL

Färglära

Du kommer att få grundläggande kunskaper om färglära.
View content
2022-0034-GL

Glasurit Value Repair Process

Denna modul ger lackerare en detaljerad förklaring av Glasurit Value Repair-processen med avseende på upplägg, mål, fördelar och procedurer för arbete med Value Repair.  
View content
2022-0036-GL

Glasurit One Stop

Denna e-bok ger lackerare en detaljerad förklaring av Glasurit One Stop, med fokus på koncept, upplägg, mål, fördelar och arbetsprocessen med Glasurit One Stop.
View content
2022-0028-GL

Invändig lackeringsprocess med 100-MPT / 100 linjen / 90 linjen

Du kommer att få systematisk insikt i koncept, inställningar, mål, fördelar och arbetsmoment för den invändiga lackeringsprocessen. Denna process gör det möjligt att lackera invändiga delar, såsom motorrum och bagageluckor, utan att använda klarlack.
View content
0052-0000-GL

Kolfiberprocess

Du kommer att få systematisk inblick i applikationsprocessen av nya kolfiberdelar vid fordonsreparation. Alla produkter, metoder och arbetsmoment i reparationsprocessen är illustrerade.
View content
0004-0000-GL

Kulöridentifiering med RATIO SCAN II spektrometer

Glasurit RATIO SCAN II är en spektrometer som kompletterar befintliga system för kulörmatchning. Glasurit Profit Manager används för att behandla datan från spektrometern i kulörmatchningsprocessen för reparationslackering.
View content
0003-0000-GL

Kulöridentifiering med Color Profi System (CPS)

Du får en steg-för-steg-beskrivning av hur du utför kulöridentifiering med Color Profi-systemet (förkortas CPS).
View content
2022-0011w1_w

Mazda Rhodium White Met, color 51K (90-linjen)

Provides technicians with a thorough explanation of the Special Refinish Processes necessary for the Mazda Rhodium White Met, color 51K using a watertborne paint system.
View content
2022-0016-GL (PP 1.2)

Ny del - metall

Du kommer att få systematisk kunskap om förbehandling och applicering av nya fabriksgrundade delar inför en reparationslackering.