Få reda på hur man använder Glasuritprodukter och vilka processer som kan appliceras.

View content
0021-0000-GL

90 Linjen - Baslacksprocess 2-skikt

Du får systematiska kunskaper om applicering av en vattenburen, lösningsmedelsreducerad 2-skikts topplack för reparationslackering av fordon.
View content
0025-0000-GL

90 Linjen - Baslacksprocess 4-skikt

Du får systematiska kunskaper om applicering av vattenburna 4-skikts topplacker för reparationslackering av fordon. Alla produkter, metoder och arbetssteg illustreras för att du ska uppnå bästa möjliga resultat så effektivt som möjligt.
View content
0037b-0000-GL

Baskunskap - Hälsa & Säkerhet - ATEX

I denna modul finns en guide för hur man skapar explosionsskyddsdokumentation för lackeringsverkstäder (ATEX).
View content
2022-0012-GL

Baskunskap – Förbehandling

Du får systematiska kunskaper om olika underlag (typer av metall och plast) och hur dessa ska förbehandlas med hjälp av rengöring och slipning. Alla produkter, metoder och steg som ingår i förberedelseprocessen, hela vägen från  applicering av spackel, primer och grundfärg visas. När du har läst f
View content
0037a-0000-GL

Baskunskap – Hälsa & Säkerhet

Inlärningsmål för denna e-bok: Du kommer få en överblick av säkerhetsregler för verkstäder och säkerhetsprocedurer för användning av fordonslackeringsprodukter.
View content
0019-0000-GL

Baskunskap – Topplack

Du får baskunskaper om processer och produkter som används vid en reparationslackering och att kunna utföra de olika appliceringsstegen för Glasurit-Topplacker korrekt.
View content
2022-0038-GL

Baskunskap - Verkstadsutrustning

Du får systematisk kunskap om utrustningen som krävs i en lackeringsverkstad.
View content
0023-0000-GL

Baslacksprocess 3-skikt – 90 Linjen

Du får systematiska kunskaper om applicering av vattenburna 3-skikts topplacker för reparationslackering av fordon. Alla produkter, metoder och arbetssteg illustreras för att du ska uppnå bästa möjliga resultat så effektivt som möjligt.
View content
0010a-0000-GL

Classic Car Lackskadereparationer

Ger lackerare en detaljerad förklaring av “Classic Car Color-processer (CCC-processer) för lackskadereparationer.  
View content
2022-0016-GL (PP 1.2)

Ny del - metall

Du kommer att få systematisk kunskap om förbehandling och applicering av nya fabriksgrundade delar inför en reparationslackering.
View content
2022-0014-GL_(PP1.3)

Ny del - plast

Du kommer få systematisk kunskap i appliceringsprocessen för nya delar i plast för lack- och bilskadereparationer. Alla produkter, metoder och processteg i reparationsprocessen finns illustrerade.
View content
0005a-0000-GL

Digital Color Retrieval with Spectrophotometer

You will acquire knowledge about how to find the right color with the spectrophotometer quickly.
View content
0020-0000-GL

Direktglans – 22-Linjen

Du kommer få systematisk kunskap om applicering av lösningsmedelsburna direktglans-topplacker för fordonslackering.
View content
2022-0035-GL_RP1.3

Fast Repair Process

Du kommer att lära dig hur man använder Fast Repair-metoden för att reparera lackskador av maximalt A5-storlek som finns på maximalt tre delar.
View content
0001-0000-GL

Färglära

Du kommer att få grundläggande kunskaper om färglära.
View content
2022-0036-GL

Glasurit One Stop

Denna e-bok ger lackerare en detaljerad förklaring av Glasurit One Stop, med fokus på koncept, upplägg, mål, fördelar och arbetsprocessen med Glasurit One Stop.
View content
2022-0034-GL

Glasurit Value Repair Process

Denna modul ger lackerare en detaljerad förklaring av Glasurit Value Repair-processen med avseende på upplägg, mål, fördelar och procedurer för arbete med Value Repair.  
View content
0039-0000-GL

Headlight repair

You will acquire a thorough explanation of the Headlight Repair Process with regard to the concept, set-up, targets, benefits and procedures.
View content
0027c-0000-GL

Klarlacksprocesser - Matta Klarlacker

Du kommer att få baskunskap om tillämpning och applicering av Glasurits Matta Klarlacker som rekommenderas vid en omlackering. Dessutom ger denna modul baskunskap om produkterna och processerna som används vid lackering av matta och/eller strukturerade klarlacksytor.
View content
0027b-0000-GL

Klarlacksprocesser VOC

Du kommer att få baskunskap om tillämpningen av processer och produkter, inklusive för de specifika klarlacker som rekommenderas vid omlackering och korrekta appliceringsprocesser för Glasurit-klarlacker.
View content
0052-0000-GL

Kolfiberprocess

Du kommer att få systematisk inblick i applikationsprocessen av nya kolfiberdelar vid fordonsreparation. Alla produkter, metoder och arbetsmoment i reparationsprocessen är illustrerade.
View content
0003-0000-GL

Kulöridentifiering med Color Profi System (CPS)

Du får en steg-för-steg-beskrivning av hur du utför kulöridentifiering med Color Profi-systemet (förkortas CPS).
View content
0004-0000-GL

Kulöridentifiering med RATIO SCAN II spektrometer

Glasurit RATIO SCAN II är en spektrometer som kompletterar befintliga system för kulörmatchning. Glasurit Profit Manager används för att behandla datan från spektrometern i kulörmatchningsprocessen för reparationslackering.
View content
0005-0000-GL

Kulöridentifiering med RATIO SCAN 12/6

Glasurits RATIO SCAN 12/6 är en innovativ spektrometer som kompletterar befintliga system för kulörmatchning. Glasurit Profit Manager används för att behandla datan från spektrometern i kulörmatchningsprocessen för reparationslackering.  
View content
0028-0000-GL

Kulörprocess - Interiör

Du får systematiska kunskaper om koncept, konfiguration, mål, fördelar och metoder om processen hur man kan lackera ytor i motorrum och bagageutrymme utan klarlack. Processen skapar en 1-skikts topplack med matt yta.