Få reda på hur man använder Glasuritprodukter och vilka processer som kan appliceras.

View content
0021-0000-GL

90 Linjen - Baslacksprocess 2-skikt

Du får systematiska kunskaper om applicering av en vattenburen, lösningsmedelsreducerad 2-skikts topplack för reparationslackering av fordon.
View content
0025-0000-GL

90 Linjen - Baslacksprocess 4-skikt

Du får systematiska kunskaper om applicering av vattenburna 4-skikts topplacker för reparationslackering av fordon. Alla produkter, metoder och arbetssteg illustreras för att du ska uppnå bästa möjliga resultat så effektivt som möjligt.
View content
0031-0000-GL

Baskunskap - Efterjustering och Polering

Du kommer att lära dig om efterjustering och polering vid reparationslackering.
View content
0012-0000-GL

Baskunskap - Förbehandling

Du får systematiska kunskaper om olika underlag (typer av metall och plast) och hur dessa ska förbehandlas med hjälp av rengöring och slipning. Alla produkter, metoder och steg som ingår i förberedelseprocessen, hela vägen från  applicering av spackel, primer och grundfärg visas.  När du har läst
View content
0037b-0000-GL

Baskunskap - Hälsa & Säkerhet - ATEX

I denna modul finns en guide för hur man skapar explosionsskyddsdokumentation för lackeringsverkstäder (ATEX).
View content
0002-0000-GL

Baskunskap - Kulör

Detta e-häfte har följande syfte: Ge dig grundläggande kunskap om de olika arbetsstegen för kulöråtergivning, från att fastställa de olika faktorer som påverkar en kulör till att ta fram ett sprutprov.
View content
0038-0000-GL

Baskunskap - Verkstadsutrustning

Du får systematisk kunskap om utrustningen som krävs i en lackeringsverkstad.
View content
0037a-0000-GL

Baskunskap – Hälsa & Säkerhet

Inlärningsmål för denna e-bok: Du kommer få en överblick av säkerhetsregler för verkstäder och säkerhetsprocedurer för användning av fordonslackeringsprodukter.
View content
0019-0000-GL

Baskunskap – Topplack

Du får baskunskaper om processer och produkter som används vid en reparationslackering och att kunna utföra de olika appliceringsstegen för Glasurit-Topplacker korrekt.
View content
0023-0000-GL

Baslacksprocess 3-skikt – 90 Linjen

Du får systematiska kunskaper om applicering av vattenburna 3-skikts topplacker för reparationslackering av fordon. Alla produkter, metoder och arbetssteg illustreras för att du ska uppnå bästa möjliga resultat så effektivt som möjligt.
View content
0010a-0000-GL

Classic Car Lackskadereparationer

Ger lackerare en detaljerad förklaring av “Classic Car Color-processer (CCC-processer) för lackskadereparationer.  
View content
0020-0000-GL

Direktglans – 22-Linjen

Du kommer få systematisk kunskap om applicering av lösningsmedelsburna direktglans-topplacker för fordonslackering.
View content
0001-0000-GL

Färglära

Du kommer att få grundläggande kunskaper om färglära.
View content
00012b-0000-GL

Förbehandling - Utbättringsområde

I denna modul får man en grundlig förklaring av begreppet utbättring och metoder för att förbereda en utbättringszon. Både för baslacken och klarlacken. Dessutom visas de olika förbehandlingsstegen vid en komplett omlackering (kulörbyte).
View content
0008-0000-GL

Förberedning av kulör och lack

Ger dig som lackerare ingående förklaringar kring förberedning av kulör och lack, för att undvika fel under mixprocessen.
View content
0036-0000-GL

Glasurit One Stop

Denna e-bok ger lackerare en detaljerad förklaring av Glasurit One Stop, med fokus på koncept, upplägg, mål, fördelar och arbetsprocessen med Glasurit One Stop.
View content
0034-0000-GL

Glasurit One Stop Process

Denna modul ger lackerare en detaljerad förklaring av Glasurit One Stop Process med avseende på upplägg, mål, fördelar och procedurer för arbete med One Stop.  
View content
0039-0000-GL

Headlight repair

You will acquire a thorough explanation of the Headlight Repair Process with regard to the concept, set-up, targets, benefits and procedures.
View content
Tutorial

How to use ...Glasurit Know How

Here you can find several How-to-videos, which are explaining all available Glasurit Know How functionalities.
View content
0027c-0000-GL

Klarlacksprocesser - Matta Klarlacker

Du kommer att få baskunskap om tillämpning och applicering av Glasurits Matta Klarlacker som rekommenderas vid en omlackering. Dessutom ger denna modul baskunskap om produkterna och processerna som används vid lackering av matta och/eller strukturerade klarlacksytor.
View content
0027b-0000-GL

Klarlacksprocesser VOC

Du kommer att få baskunskap om tillämpningen av processer och produkter, inklusive för de specifika klarlacker som rekommenderas vid omlackering och korrekta appliceringsprocesser för Glasurit-klarlacker.