Baskunskap - Kulör

Unique ID 0002-0000-GL

Detta e-häfte har följande syfte:

Ge dig grundläggande kunskap om de olika arbetsstegen för kulöråtergivning, från att fastställa de olika faktorer som påverkar en kulör till att ta fram ett sprutprov. Dessutom får du bekanta dig med olika verktyg för kulörmatchning.

Inledning: