Radar & Sensoren

Unique ID 0060-0000-GL

Je verwerft basiskennis over radarsensoren die in voertuigen worden gebruikt en hoe deze van invloed zijn op autoreparatiewerk.