Klasik Otomobil Tamir Süreçleri

Unique ID 0010a-0000-GL

e-kitapçık kılavuzu; 

Teknisyenlere, otomotiv tamir boyası için "Klasik Otomobil Rengi" İşlemleri (CCC-Süreçleri) hakkında kapsamlı bir açıklama sağlar.