Bazkat Uygulaması - 90 Seri iki katlı son kat boya, su bazlı

Unique ID 0021-0000-GL

Otomotiv tamir boyası için su bazlı, solventi azaltılmış iki katlı son kat boyaların uygulanmasına ilişkin sistematik bilgiler edineceksiniz. Ürünlerin, yöntemlerin ve çalışma adımlarının tamamı, mümkün olduğunca verimli bir şekilde en iyi sonuçları elde edebilmeniz için açıklanmaktadır.  

e-kitapçığı okumayı tamamladığınızda ürünlerin fonksiyonlarını, kullanımlarını ve bu ürünlerle çalışmak için gerekli olan adımları bileceksiniz.  

Çeşitli tamir boyası yöntemleri (panel tamiri, panel üzerine yama, bitişik panel üzerine yama) hakkında bilgi sahibi olacaksınız.