Få reda på hur man använder Glasuritprodukter och vilka processer som kan appliceras.

View content
0021-0000-GL

90 Linjen - Baslacksprocess 2-skikt

Du får systematiska kunskaper om applicering av en vattenburen, lösningsmedelsreducerad 2-skikts topplack för reparationslackering av fordon.
View content
0025-0000-GL

90 Linjen - Baslacksprocess 4-skikt

Du får systematiska kunskaper om applicering av vattenburna 4-skikts topplacker för reparationslackering av fordon. Alla produkter, metoder och arbetssteg illustreras för att du ska uppnå bästa möjliga resultat så effektivt som möjligt.
View content
2022-0019-GL

Baskunskap – Topplack

Du får baskunskaper om processer och produkter som används vid en reparationslackering och att kunna utföra de olika appliceringsstegen för Glasurit-Topplacker korrekt.
View content
0023-0000-GL

Baslacksprocess 3-skikt – 90 Linjen

Du får systematiska kunskaper om applicering av vattenburna 3-skikts topplacker för reparationslackering av fordon. Alla produkter, metoder och arbetssteg illustreras för att du ska uppnå bästa möjliga resultat så effektivt som möjligt.
View content
2022-0028-GL

Invändig lackeringsprocess med 100-MPT / 100 linjen / 90 linjen

Du kommer att få systematisk insikt i koncept, inställningar, mål, fördelar och arbetsmoment för den invändiga lackeringsprocessen. Denna process gör det möjligt att lackera invändiga delar, såsom motorrum och bagageluckor, utan att använda klarlack.
View content
2022-0011w1_w

Mazda Rhodium White Met, color 51K (90-linjen)

Provides technicians with a thorough explanation of the Special Refinish Processes necessary for the Mazda Rhodium White Met, color 51K using a watertborne paint system.