Få reda på hur man använder Glasuritprodukter och vilka processer som kan appliceras.

View content
2022-0012-GL

Baskunskap – Förbehandling

Du får systematiska kunskaper om olika underlag (typer av metall och plast) och hur dessa ska förbehandlas med hjälp av rengöring och slipning. Alla produkter, metoder och steg som ingår i förberedelseprocessen, hela vägen från  applicering av spackel, primer och grundfärg visas. När du har läst f
View content
2022-0016-GL (PP 1.2)

Ny del - metall

Du kommer att få systematisk kunskap om förbehandling och applicering av nya fabriksgrundade delar inför en reparationslackering.
View content
2022-0014-GL_(PP1.3)

Ny del - plast

Du kommer få systematisk kunskap i appliceringsprocessen för nya delar i plast för lack- och bilskadereparationer. Alla produkter, metoder och processteg i reparationsprocessen finns illustrerade.
View content
0052-0000-GL

Kolfiberprocess

Du kommer att få systematisk inblick i applikationsprocessen av nya kolfiberdelar vid fordonsreparation. Alla produkter, metoder och arbetsmoment i reparationsprocessen är illustrerade.
View content
2022-0017a-GL_PP1.4

Reparation av skadad del - metall

Du får systematisk kunskap om reparationslackering av skadade metalldelar. Alla metoder, arbetssteg och produkter visas. När du har läst färdigt modulen kommer du att veta vilka funktioner varje produkt har, hur de används och vilka steg som krävs när du arbetar med dem.