Få reda på hur man använder Glasuritprodukter och vilka processer som kan appliceras.

View content
0052-0000-GL

Kolfiberprocess

Du kommer att få systematisk inblick i applikationsprocessen av nya kolfiberdelar vid fordonsreparation. Alla produkter, metoder och arbetsmoment i reparationsprocessen är illustrerade.
View content
2022-0016-GL (PP 1.2)

Ny del - metall

Du kommer att få systematisk kunskap om förbehandling och applicering av nya fabriksgrundade delar inför en reparationslackering.
View content
2022-0015-GL_(PP1.3)

Reparation av skadad del - plast

Att välja, förbereda och applicera rätt spackel, primer och fyllers utefter vilken typ av plast som ska repareras.
View content
2022-0017a-GL_PP1.4

Reparation av skadad del - metall

Du får systematisk kunskap om reparationslackering av skadade metalldelar. Alla metoder, arbetssteg och produkter visas. När du har läst färdigt modulen kommer du att veta vilka funktioner varje produkt har, hur de används och vilka steg som krävs när du arbetar med dem.
View content
2022-0018-GL_RP1.2

UV bodyfiller and primer filler process ENG

The UV Process is an easy and safe solution for repairing small to medium-size damage. An essential aspect is "cold" curing, which minimizes the cooling time. Furthermore, a 1K product without potlife, hardener and reducer make the system very easy.