Få reda på hur man använder Glasuritprodukter och vilka processer som kan appliceras.

View content
0016-0000-GL

Ny del - Metall

Du kommer att få systematisk kunskap om förbehandling och applicering av nya e-coatbehandlade delar inför en reparationslackering.
View content
0014-0000-GL

Ny del – Plast (CV)

Du får systematisk kunskap om reparationslackering av skadade plastdelar.
View content
0014-0000-GL

Ny del – Plast

Du får systematisk kunskap om reparationslackering av skadade plastdelar.
View content
00012b-0000-GL

Förbehandling - Utbättringsområde

I denna modul får man en grundlig förklaring av begreppet utbättring och metoder för att förbereda en utbättringszon. Både för baslacken och klarlacken. Dessutom visas de olika förbehandlingsstegen vid en komplett omlackering (kulörbyte).
View content
0018-0000-GL

UV Grundfyller process

Processen för UV Grundfyller är en enkel och säker lösning för reparation av små till medelstora skador.
View content
0052-0000-GL

Kolfiberprocess

Du kommer att få systematisk inblick i applikationsprocessen av nya kolfiberdelar vid fordonsreparation. Alla produkter, metoder och arbetsmoment i reparationsprocessen är illustrerade.
View content
0017-0000-GL

Reparation av skadad del – Metall

Du får systematisk kunskap om reparationslackering av skadade metalldelar. Alla metoder, arbetssteg och produkter åskådliggörs. När du har läst färdigt modulen kommer du att veta vilka funktioner varje produkt har, hur de används och vilka steg som krävs när du arbetar med dem.
View content
0015-0000-GL

Reparation av skadad del – Plast (CV)

Välj, förbered och applicera spackel, primer och fyller för den typ av plast som ska repareras.
View content
0015-0000-GL

Reparation av skadad del – Plast

Välj, förbered och applicera spackel, primer och fyller för den typ av plast som ska repareras.