Reparation av skadad del – Plast (CV)

Unique ID 0015-0000-GL

Välj, förbered och applicera spackel, primer och fyller för den typ av plast som ska repareras.