Reparation av skadad del - metall

Unique ID 2022-0017a-GL_PP1.4

Du får systematisk kunskap om reparationslackering av skadade metalldelar. Alla metoder, arbetssteg och produkter visas.

När du har läst färdigt modulen kommer du att veta vilka funktioner varje produkt har, hur de används och vilka steg som krävs när du arbetar med dem.