Kulörjustering

Unique ID 0006-0000-GL

Du kommer att få grundläggande kunskap i kulörjustering samt en översikt om olika typer av pigment och deras specifika egenskaper.