Kulöridentifiering med RATIO SCAN II spektrometer

Unique ID 0004-0000-GL

Glasurit RATIO SCAN II är en spektrometer som kompletterar befintliga system för kulörmatchning. Glasurit Profit Manager används för att behandla datan från spektrometern i kulörmatchningsprocessen för reparationslackering.