Glasurit Mixbas Koncentrerat 80-M

80-M

Glasurit baskulör-koncentraten 80-M, effektivitetsökaren för 90-linjen. Tunnare skikt, kortare processtider, ökat resultat.På samma sätt som vad en turbo är för motoreffekten, så är baslacks-koncentraten 80-M för täckförmågan av Glasurit 90-linjen. Ett helt nytt tillvägagångssätt i tillverkningen av en ny vattenlöslig bas har gjort det möjligt att öka pigmentkoncentrationen. Med de koncentrerade baskulörerna, kan täckförmågan i kulörgrupperna rött, grönt och blått ökas markant - för att därmed ytterligare optimera den globalt framgångsrika 90-linjen. Eftersom 80-M gör det möjligt att åstadkomma perfekta resultat med tunnare skikt-tjocklek, betyder det mindre materialåtgång och kortare processtider för din verkstad! Glasurit baskulör-koncentraten 80-M är ett tillägg till de vanliga baskulörerna av Glasurit 90-linjen och ideala för alla verkstäder. När du kan spara pengar med 80-M kommer ett nytt recept visas tillsammans med det vanliga blandreceptet.

Eftersom användandet av 80-M gör det möjligt att åstadkomma perfekta resultat med tunnare skikt-tjocklek, betyder det mindre materialåtgång och kortare processtider.