Förberedning av kulör och lack

Unique ID 0008-0000-GL

Ger dig som lackerare ingående förklaringar kring förberedning av kulör och lack, för att undvika fel under mixprocessen.