Baslacksprocess 3-skikt – 90 Linjen

Unique ID 0023-0000-GL

Du får systematiska kunskaper om applicering av vattenburna 3-skikts topplacker för reparationslackering av fordon. Alla produkter, metoder och arbetssteg illustreras för att du ska uppnå bästa möjliga resultat så effektivt som möjligt.