Baskunskap – Förbehandling

Unique ID 2022-0012-GL

Du får systematiska kunskaper om olika underlag (typer av metall och plast) och hur dessa ska förbehandlas med hjälp av rengöring och slipning.

Alla produkter, metoder och steg som ingår i förberedelseprocessen, hela vägen från  applicering av spackel, primer och grundfärg visas.

När du har läst färdigt modulen kommer du att veta vilka funktioner varje produkt har, hur de används och vilka steg som krävs när du arbetar med dem. Du kommer att känna till de olika typerna av underlag, rengöringsmedel och hur slipningen utförs samt vikten av rostskydd.