90 Linjen - Baslacksprocess 2-skikt

Unique ID 0021-0000-GL

Du får systematiska kunskaper om applicering av en vattenburen, lösningsmedelsreducerad 2-skikts topplack för reparationslackering av fordon. Alla produkter, metoder och arbetssteg som visas här hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat så effektivt som möjligt.

När du har läst färdigt modulen kommer du att veta vilka funktioner varje produkt har, hur de används och vilka steg som krävs när du arbetar med dem.

Du kommer att känna till de olika metoderna för reparationslackering (standardapplicering, bättring i en och samma del och meryta på angränsande del).