Wyszukiwanie kolorów z systemem Color Profi (CPS)

Unique ID 0003-0000-GL

Prezentacja procesu wyszukiwania kolorów za pomocą systemu Color Profi (CPS). Color Profi METALLIC (CPSM) i UNI (CPSU) to praktyczny zbiór tysięcy próbek wykonanych oryginalnym lakierem, używany w naprawach powłok kolorów gładkich i z efektem optycznym.