Uszkodzony element z metalu

Unique ID 2022-0017a-GL_PP1.4

Kompleksowa wiedza w zakresie aplikacji powłoki na uszkodzonym elemencie.

Opisano tu wszystkie produkty, metody i etapy procesu naprawy oraz funkcje poszczególnych produktów i ich zastosowanie.