Przygotowanie koloru i lakieru

Unique ID 0008-0000-GL

Proces przygotowania koloru i lakieru. Unikanie problemów wynikających z błędów popełnianych w trakcie mieszania produktów.