Proces dla 4-warstwowego lakieru bazowego (Linia 90)

Unique ID 0025-0000-GL

Kompleksowa wiedza o aplikacji 4-warstwowych wodnych lakierów bazowych o obniżonej zawartości rozpuszczalników organicznych, stosowanych w lakiernictwie renowacyjnym.

Wszystkie przedstawione produkty, metody i etapy pracy pozwolą uzyskać najlepszy możliwy wynik w optymalny sposób.