Proces dla 4-warstwowego lakieru bazowego (Linia 55)

Unique ID 0026-0000-GL

Kompleksowa wiedza o aplikacji 4-warstwowych konwencjonalnych lakierów bazowych, stosowanych w lakiernictwie renowacyjnym.

Wszystkie przedstawione produkty, metody i etapy pracy pozwolą uzyskać najlepszy możliwy wynik w optymalny sposób.