Polityka prywatności

Polityka prywatności

BASF dziękuje za wizytę na swojej stronie internetowej i zainteresowanie ofertą firmy.

Kwestia ochrony danych osobowych stanowi dla firmy BASF najwyższy priorytet. Dlatego przekazujemy do wiadomości poniższe informacje:

A. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i kto jest naszym Inspektorem ochrony danych osobowych?

B. Jakie dane przetwarzamy, w jakich celach, jak długo i na jakiej podstawie prawnej?

C. Czy istnieje obowiązek udostępniania nam tych danych?

D. Komu przekazywane są dane osobowe użytkownika?

E. W jaki sposób chronione są dane osobowe użytkownika?

F. Jakie prawa przysługują użytkownikowi?

G. Gdzie można wnieść sprzeciw?

H. Ochrona danych osobowych osób niepełnoletnich

A. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i kto jest naszym Inspektorem ochrony danych osobowych?

Lista osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych znajduje się tutaj.

Naszym Inspektorem ochrony danych osobowych jest:

Alexandra Haug EU Data Protection Officer 67056 Ludwigshafen +49 (0) 621 60-0

E-mail: data-protection.eu@basf.com

B. Jakie dane przetwarzamy, w jakich celach, jak długo i na jakiej podstawie prawnej?

Poniżej informujemy o fakcie przetwarzania danych na naszej stronie (a), jego celach i podstawie prawnej (b), jak również o odpowiednim okresie przechowywania oraz, w razie potrzeby, o szczególnych opcjach wniesienia sprzeciwu i usunięcia (c).

1. Pliki logowania

a. Przetwarzanie danych osobowych

Odwiedzając naszą stronę internetową wyłącznie w celach informacyjnych, tzn. bez rejestracji ani przekazywania danych w inny sposób (np. poprzez formularz kontaktowy), z przeglądarki użytkownika na nasz serwer przekazywane są automatycznie następujące informacje:

 • adres IP urządzenia końcowego użytkownika 
 • informacje na temat przeglądarki użytkownika
 • nazwa strony internetowej, z której trafia do nas użytkownik
 • nazwa wywoływanej strony z ofertą (URL) lub wywoływanych plików
 • data i godzina wizyty
 • informacje o stanie, jak np. komunikaty o błędach
 • przeniesione wolumeny danych i status dostępu (przeniesiony plik, plik nieznaleziony itp.).
 • używany na komputerze użytkownika system operacyjny wraz z jego wersją, a także nazwę dostawcy usługi dostępu do internetu, z którego korzysta użytkownik.

b. Cele i podstawy prawne

(i)    zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności naszej strony internetowej, a także (ii)    możliwości wykrywania nieprawidłowości w zakresie korzystania ze strony i zapewniania komfortu jej użytkowania (iii)    wykorzystujemy adres IP użytkownika oraz dane przekazywane automatycznie przez przeglądarkę użytkownika na nasz serwer w punkcie B. 1 a. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów przetwarzania danych. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych w celu wyciągnięcia wniosków na temat osoby użytkownika.

c. Czas przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. W przypadku gromadzenia danych w celu udostępnienia zawartości witryny internetowej usunięcie danych ma miejsce po zakończeniu danej sesji. W przypadku przechowywania danych w plikach logowania usunięcie następuje najpóźniej po upływie siedmiu dni. Możliwe jest przechowywanie danych w dłuższym czasie. W takim przypadku następuje anonimizacja adresu IP poprzez usunięcie ostatnich 8 bitów. Uniemożliwia to w efekcie przypisanie go do danego klienta.

2. Pliki cookie

a. Przetwarzania danych osobowych i obowiązująca podstawa prawna

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookie. Są nimi informacje tekstowe, które mogą być przechowywane w przeglądarce na urządzeniu końcowym użytkownika wskutek odwiedzania witryny internetowej (serwer WWW, serwer). Plik cookie jest albo wysyłany z serwera WWW do przeglądarki, albo generowany w przeglądarce przez skrypt (JavaScript). W trakcie kolejnych wizyt na tej stronie serwer WWW może odczytać informacje zawarte w plikach cookie bezpośrednio z serwera lub przekazać je do serwera za pomocą skryptu witryny internetowej. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia końcowego użytkownika, nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania. Informacje przechowywane w pliku cookie są powiązane z konkretnym używanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to, że na ich podstawie jesteśmy w stanie bezpośrednio zidentyfikować użytkownika. Typy wykorzystywanych plików cookie: 

 • Absolutnie niezbędne pliki cookie

Są one niezbędne do działania witryny internetowej. Generalnie te pliki cookie są instalowane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika odpowiadające żądaniu podjęcia danej czynności (ustawienie preferencji prywatności, logowanie się lub wypełnianie formularzy). Istnieje możliwość wprowadzenia ustawień przeglądarki blokujących te pliki cookie lub przekazujących użytkownikowi informację o ich zainstalowaniu. W efekcie niektóre obszary witryny internetowej nie działają. Podstawę prawną przetwarzania tych plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów przetwarzania danych wymienionych w punkcie B.1.b.

 • Pliki cookie poprawiające wydajność

Te pliki cookie umożliwiają nam zliczanie wizyt i źródeł ruchu. Dzięki temu możemy dokonywać pomiarów wydajności i ulepszać działanie naszej witryny internetowej. Pomagają nam one odpowiedzieć na pytania, które strony cieszą się największą popularnością, które są najmniej używane i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie internetowej. Wszystkie zawarte w tych plikach cookie informacje podlegają zagregowaniu i dzięki temu są anonimowe. Wskutek ich blokady nie mamy informacji, kiedy użytkownik odwiedził naszą witrynę. Podstawą prawną przetwarzania tych plików cookie jest wyrażona przez użytkownika zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, udzielona poprzez dokonanie wyboru w banerze plików cookie lub w naszym Centrum preferencji w zakresie ochrony danych. Użytkownik ma prawo do odwołania swojej zgody w dowolnym momencie. Zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody aż do jej odwołania pozostaje zachowana. W celu odwołania swojej zgody należy zmienić ustawienia w Centrum preferencji w zakresie ochrony danych.

 • Pliki cookie poprawiające funkcjonalność

Dzięki tym plikom witryna internetowa zapewnia rozszerzone funkcjonalności i lepszą personalizację. Mogą być one instalowane przez nas lub przez podmioty trzecie, z których usług korzystamy na naszych stronach. Wskutek braku zgody na te pliki cookie niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać prawidłowo.

Podstawą prawną przetwarzania tych plików cookie jest wyrażona przez użytkownika zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, udzielona poprzez dokonanie wyboru w banerze plików cookie lub w naszym Centrum preferencji w zakresie ochrony danych.

Użytkownik ma prawo do odwołania swojej zgody w dowolnym momencie. Zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody aż do jej odwołania pozostaje zachowana. W celu odwołania swojej zgody należy zmienić ustawienia w Centrum preferencji w zakresie ochrony danych.

 • Pliki cookie do celów marketingowych

Dzięki tym plikom witryna internetowa zapewnia rozszerzone funkcjonalności i lepszą personalizację. Mogą być one instalowane przez nas lub przez podmioty trzecie, z których usług korzystamy na naszych stronach. Wskutek braku zgody na te pliki cookie niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać prawidłowo. Podstawą prawną przetwarzania tych plików cookie jest wyrażona przez użytkownika zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO, udzielona poprzez dokonanie wyboru w banerze plików cookie lub w naszym Centrum preferencji w zakresie ochrony danych. Użytkownik ma prawo do odwołania swojej zgody w dowolnym momencie. Zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody aż do jej odwołania pozostaje zachowana. W celu odwołania swojej zgody należy zmienić ustawienia w Centrum preferencji w zakresie ochrony danych.

b. Konkretne zastosowanie plików cookie, cele i czas przechowywania W szczególności, w zależności od preferencji odnośnie plików cookie ustawionych przez użytkownika w Centrum preferencji w zakresie ochrony danych, korzystamy z następujących plików cookie. Domyślnie aktywowane są tylko absolutnie niezbędne pliki cookie. W przypadku chęci dezaktywowania również tego rodzaju plików cookie można to zrobić w ustawieniach przeglądarki. Wpłynie to na funkcjonalność odwiedzanej strony internetowej.

Dalsze szczegóły dotyczące poszczególnych dostawców plików cookie można znaleźć w Centrum preferencji w zakresie ochrony danych, w odpowiednich kategoriach plików cookie.

3. Formularz kontaktowy i e-mail

a. Przetwarzanie danych osobowych

Nasze strony internetowe zawierają formularze kontaktowe oraz linki umożliwiające bezpośrednie wysłanie nam e-maila. Wypełniając jeden z tych formularzy kontaktowych, dane umieszczone w formularzu wprowadzania danych zostaną do nas przesłane i przetworzone. Obowiązkowe dane, które muszą być wypełnione w przypadku kontaktu elektronicznego za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego, są oznaczone z użyciem (*). Podanie jakichkolwiek danych dodatkowych ma charakter dobrowolny. W przypadku bezpośredniego wysłania do nas wiadomości e-mail przetwarzamy związane z tym metadane zawarte w wiadomości, jak również jej treść.

b. Cele i podstawy prawne

Celem przetwarzania danych użytkownika jest: skontaktowanie się z i przetworzenie zapytania użytkownika oraz zapewnienie mu odpowiednich usług, zapobiegnięcie niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. 

Podstawę prawną przetwarzania danych obowiązkowych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Powyższe cele stanowią również uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych. Jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną dla przetwarzania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych, przekazanych dobrowolnie przez użytkownika, jest wyrażona przez niego zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

c. Czas przechowywania danych

Dane osobowe danej osoby zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania straci aktualność. Dane mogą być przechowywane również wtedy, gdy zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach UE, którym podlega osoba odpowiedzialna. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w wyżej wymienionych aktach prawnych, chyba że istnieje potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy. Użytkownik ma prawo do odwołania swojej zgody w dowolnym  momencie. Zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody aż do jej odwołania pozostaje zachowana. Prosimy o poinformowanie o odwołaniu swojej zgody odpowiednią osobę kontaktową w naszej firmie.

4. Zagnieżdżanie filmów YouTube

a. Przetwarzanie danych

Z naszą ofertą online zintegrowaliśmy przechowywane na platformie YouTube filmy, które mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube jest usługą Google LLC, D /B/A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (zwaną dalej "Google"). Wszystkie filmy są osadzone w tak zwanym "trybie YouTube-nocookie", co oznacza, że żadne pliki cookie nie są wykorzystywane, a zatem żadne dane o Tobie jako użytkowniku nie są przesyłane do Google.

Jeśli odtworzysz film, Twój adres IP zostanie przekazany do Google w celu wyświetlenia i dostarczenia żądanej treści. Ta operacja odbywa się niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto zalogowanemu użytkownikowi, czy też użytkownik korzysta z serwisu bez logowania. Jeśli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane mogą być przypisane bezpośrednio do Twojego konta.

b. Cele i podstawa prawna

Używamy filmów z YouTube na naszej stronie internetowej, aby zaprezentować je w łatwy sposób.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6, par. 1, zd. 1, lit. f  Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

W trakcie przekazywania danych do Google Twoje dane osobowe zostaną przesłane na serwery Google, które mogą również znajdować się w USA. Poziom ochrony danych osobowych w USA jest inny niż w UE. W szczególności oznacza to, że władze USA mogą uzyskać dostęp do danych osobowych w uproszczony sposób i że istnieją jedynie ograniczone prawa do takich środków. Jeśli aktywujesz funkcję wideo w YouTube, wyrażasz zgodę na przekazywanie danych do Google i przekazywanie twoich danych osobowych na serwery znajdujące się w USA.

c. Pozostałe informacje

Więcej informacji o przetwarzaniu danych, a w szczególności o podstawie prawnej i okresie przechowywania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności dostawcy (HTTPS://POLICIES.GOOGLE.COM/PRIVACY() oraz w banerze prywatności na platformie YouTube. Znajdziesz tam również więcej informacji na temat swoich praw oraz opcje ustawień pozwalających chronić prywatność.

Google może również przetwarzać dane osobowe użytkownika w Stanach Zjednoczonych – państwie trzecim – bez odpowiedniego poziomu ochrony danych.

5. Hiperłącza do mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy hiperłącza do następujących serwisów społecznościowych: LinkedIn, Facebook,  YouTube,  oraz Instagram. Hiperłącza przedstawione są w formie odpowiednich logotypów i zapisane na naszym serwerze. Dzięki temu przy pierwszym wczytaniu naszej strony internetowej żadne dane o użytkowniku nie są przekazywane do poszczególnych serwisów. Połączenie z daną stroną internetową następuje dopiero po kliknięciu danego logo. Na tej stronie mogą być przetwarzane dalsze dane użytkownika. Na proces przetwarzania danych na podlinkowanej stronie internetowej nie mamy żadnego wpływu.

C. Czy istnieje obowiązek udostępniania nam tych danych? 

W momencie odwiedzania naszej strony internetowej informacje, o których mowa w punkcie B. 1. a. oraz informacje pochodzące z plików cookie sklasyfikowanych jako absolutnie niezbędne, są przetwarzane automatycznie. Przekazanie tych informacji następuje dobrowolnie. Bez udostępnienia tych danych osobowych nie możemy wyświetlić żądanej strony internetowej. Przekazanie informacji następuje dobrowolnie gdy użytkownik:

 • pozwala nam na wykorzystywanie plików cookie, które nie są klasyfikowane jako niezbędne,
 • chce się z nami skontaktować i wysłać do nas e-mail  
 • chce obejrzeć

zintegrowane filmy wideo z YouTube. W odpowiedzi na kontakt ze strony użytkownika, bez podania danych osobowych wymaganych w danym przypadku, nie możemy odpowiedzieć na zapytanie w wybrany, a przynajmniej w optymalny sposób. W odniesieniu do plików cookie brak zgody może prowadzić do ograniczenia funkcjonalności strony internetowej lub jej części. Odtwarzanie zintegrowanych filmów wideo nie jest możliwe bez wyrażenia zgody.

D. Komu przekazywane są dane osobowe użytkownika?

W naszej firmie osoby i działy mają dostęp do Państwa danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim są one im potrzebne do realizacji powyższych celów.

Współpracujemy również z dostawcami usług. Usługodawcy ci pracują wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i są zobowiązani umownie do przestrzegania obowiązujących wymogów w zakresie ochrony danych.

W pozostałych przypadkach dane użytkownika są przekazywane podmiotom trzecim w przypadku gdy:

 • użytkownik wyraził na to zgodę wprost, w myśl art 6. ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO,
 • ujawnienie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania roszczeń prawnych lub obrony przed nimi i nie ma powodu, aby zakładać, że nieujawnienie danych użytkownika leży w jego wartym ochrony nadrzędnym interesie,
 • przepisy ustawowe, zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) RODO nakazują przekazanie danych użytkownika
 • jest to prawnie dopuszczalne i, zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO, niezbędne do realizacji zapisów umownych z użytkownikiem.

Dane osobowe użytkownika zostaną przekazane usługodawcom w kraju trzecim tylko wtedy, gdy spełnione zostaną szczególne wymagania określone w art. 44 i nast. RODO

E. W jaki sposób chronione są dane osobowe użytkownika?

Firma BASF stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Wraz z rozwojem technologicznym stosowane przez nas środki bezpieczeństwa będą stale unowocześniane.

F. Jakie prawa przysługują użytkownikowi?

Na mocy podstawowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych użytkownikowi przysługują określone prawa:

Prawo dostępu: prawo dostępu pozwala użytkownikowi na uzyskanie informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz o niektórych innych informacjach (takich jak np. te zawarte w niniejszej polityce prywatności);

Prawo do sprostowania danych: użytkownik ma prawo do sprostowania danych osobowych, jeśli są one niepoprawne lub niekompletne;

Prawo do usunięcia danych: na podstawie tzw. „prawa do bycia zapomnianym” użytkownik można zażądać usunięcia swoich danych osobowych, chyba że istnieje obowiązek ich zachowania. Prawo do usunięcia danych nie jest prawem stosowanym bez wyjątku. Na przykład mamy prawo do dalszego przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub w celu dochodzenia, wykonywania roszczeń prawnych lub obrony przed nimi.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: prawo to obejmuje ograniczenie samego wykorzystywania lub sposobu, w jaki dane osobowe są wykorzystywane. Prawo to jest ograniczone do niektórych przypadków i w szczególności ma zastosowanie, jeśli: (a) dane są nieprawidłowe; (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik odmawia ich usunięcia; (c) dane nie są nam już potrzebne, lecz użytkownik potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania roszczeń prawnych lub obrony przed nimi. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych mogą być one przez nas nadal przechowywane, lecz niewykorzystywane. Prowadzimy listę osób, które skorzystały z prawa do ograniczenia przetwarzania danych w celu zapewnienia przestrzegania tego ograniczenia.

Prawo do przenoszenia danych: prawo to oznacza, że – w miarę możliwości technicznych – przekazujemy dane osobowe użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dla własnych celów użytkownika;

Prawo do sprzeciwu: Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli jest to oparte na uzasadnionym interesie, w szczególności w przypadku marketingu bezpośredniego.

Prawo do wycofania udzielonej zgody: pomimo udzielenia zgody na przetwarzanie użytkownik ma prawo ją w każdym momencie wycofać. Fakt wycofania zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody udzielonej do momentu jej wycofania.

Skorzystanie z tych praw jest dla użytkownika bezpłatne. Jednakże w tym celu wymagane jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Zgodnie z naszymi zobowiązaniami ustawowymi dołożymy wszelkich starań w celu przekazania, sprostowania lub usunięcia danych osobowych w naszych systemach.

W celu skorzystania ze swoich praw użytkownik powinien skontaktować się z naszą firmą za pomocą wiadomości e-mail lub tradycyjnej poczty. Dane kontaktowe znajdują się w części A.

G. Gdzie można wnieść sprzeciw?

Użytkownik ma możliwość złożenia sprzeciwu do inspektora ochrony danych osobowych, o którym mowa w niniejszej polityce prywatności (dane kontaktowe znajdują się w części A) lub do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym użytkownik mieszka, pracuje lub w którym popełniono domniemane naruszenie prawa.

W każdym przypadku można skontaktować się z:

Państwowym komisarzem ds. ochrony danych i wolności informacji w Nadrenii-Palatynacie

Hintere Bleiche 34

55116 Mainz

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

E-Mail:  poststelle@datenschutz.rlp.de

H.  Ochrona danych osobowych osób niepełnoletnich

Strona ta nie jest przeznaczona dla osób niepełnoletnich. W momencie gdy tylko stwierdzimy, że dana osoba jest niepełnoletnia, usuniemy przekazane nam za pośrednictwem tej strony dane osobowe i nie będziemy ich dalej przetwarzać.