Glasurit One Stop

Unique ID 0036-0000-GL

Szczegółowe, przeznaczone dla lakierników informacje, dotyczące idei stanowiska wielofunkcyjnego Glasurit One Stop, z uwzględnieniem koncepcji, organizacji, celów, korzyści i procedur pracy na takim stanowisku.