Glasurit One Stop

Unique ID 2022-0036-GL

Szczegółowe, przeznaczone dla lakierników informacje, dotyczące idei stanowiska wielofunkcyjnego Glasurit One Stop, z uwzględnieniem koncepcji, organizacji, celów, korzyści i procedur pracy na takim stanowisku.