Glasurit 9-7 CV Bezchromianowy grunt na stal, szarobeżowy