Glasurit 283-6150 Bezchromianowy grunt wytrawiający CV, żółty