Cyfrowe wyszukiwanie kolorów ze spektrofotometrem

Unique ID 0005a-0000-GL

Wiedza o szybkim wyszukiwaniu pasującego koloru przy pomocy spektrofotometru.