CV Wiedza podstawowa – Wyposażenie warsztatu

Unique ID 0138-0000-GL

Zapoznasz się bliżej z funkcjami poszczególnych urządzeń stosowanych w warsztacie, z ich wykorzystaniem i sposobami konserwacji.