CV Uszkodzony element z metalu

Unique ID 0117-0000-GL

Kompleksowa wiedza w zakresie aplikacji powłoki na uszkodzonym elemencie.

Opisano tu wszystkie produkty, metody i etapy procesu naprawy oraz funkcje poszczególnych produktów i ich zastosowanie.