Tutaj znajdziesz wszystkie procesy zwiększające wydajność i produktywność oraz optymalizujące pracę w warsztacie.

View content
9010-0000-GL

Kluczowe wskaźniki produktywności (KPI)

Ogólna idea wskaźników KPI i wskaźniki ważne dla warsztatu. Świadomość czynników mających wpływ na poszczególne wskaźniki.
View content
9009-0000-GL

Projektowanie układu i wyposażenia warsztatu

W ostatnich latach znaczna część rynku lakiernictwa samochodowego w regionie EMEA podlega ciągłym zmianom, z następującymi trendami: Profil szkód przesunął się w kierunku uszkodzeń mniejszych i nieingerujących w konstrukcję pojazdu. Rentowność warsztatów w przypadku drobnych napraw stała się kry