Tutaj znajdziesz wszystkie procesy zwiększające wydajność i produktywność oraz optymalizujące pracę w warsztacie.

View content
9011-0000-GL

Analiza energetyczna

Przeprowadzanie profesjonalnego audytu energetycznego zgodnie z ISO 50002. Pierwsze ulepszenia można wdrożyć bezpośrednio na poziomie warsztatu, a konsultant może polecić profesjonalnego audytora.
View content
9022-0000-GL

Doradztwo w organizacji warsztatu

Podstawowe wskazówki pozwalające przygotować się do wsparcia klienta w zakresie organizacji procesów w warsztacie.
View content
9010-0000-GL

Kluczowe wskaźniki produktywności (KPI)

Ogólna idea wskaźników KPI i wskaźniki ważne dla warsztatu. Świadomość czynników mających wpływ na poszczególne wskaźniki.
View content
9021-0000-GL

Koncepcja Glasurit One Stop

Wydajność w nowoczesnym warsztacie jest sprawą kluczową.
View content
9009-0000-GL

Projektowanie układu i wyposażenia warsztatu

W ostatnich latach znaczna część rynku lakiernictwa samochodowego w regionie EMEA podlega ciągłym zmianom, z następującymi trendami: Profil szkód przesunął się w kierunku uszkodzeń mniejszych i nieingerujących w konstrukcję pojazdu. Rentowność warsztatów w przypadku drobnych napraw stała się kry
View content
9006-0000-GL

Wprowadzenie do marketingu

Uczestnicy szkolenia wprowadzającego do marketingu będą umieli bardziej strategicznie zarządzać działaniami marketingowymi w swoich warsztatach oraz poznają proste narzędzia marketingowe i ich zastosowanie w konkretnych okolicznościach.