Direktglans – 22-Linjen

Unique ID 0020-0000-GL

Du kommer få systematisk kunskap om applicering av lösningsmedelsburna direktglans-topplacker för fordonslackering. När du har läst färdigt modulen kommer du att känna till funktionerna hos direktglans-topplacker och även de olika reparationsmetoderna (reparation av komplett del, bättring i en och samma del och meryta in i angränsande del).