Baskunskap - Verkstadsutrustning

Unique ID 0038-0000-GL

Du får systematisk kunskap om utrustningen som krävs i en lackeringsverkstad. Vissa av produkterna är illustrerade så att du ska förstå utrustningens funktion.

När du har avslutat modulen kommer du att vara mer bekant med utrustningens enskilda  funktioner, hur de används och vilka åtgärder som krävs vid arbete med dem.