Värimassan ruiskutus - 90 Linja, vesipohjainen kaksikerrospintamaali

Unique ID 0021-0000-GL

Tässä osiossa saat perusteet vesipohjaiseen kaksikerrosmaalaukseen, aiempaa vähemmän liuotinaineita sisältävien pintamaalien ruiskutukseen auton korjausmaalauksessa. Osiossa käydään läpi kaikki tuotteet, menetelmät ja työvaiheet, jotta paras mahdollinen lopputulos saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti.

Kun olet lukenut oppaan läpi, tunnet yksittäisten tuotteiden toiminnot, niiden käytön ja vaiheet, jotka ovat tarpeen niiden kanssa työskentelyyn.

Tutustut myös moniin korjausmaalausmenetelmiin (osan korjaus, häivytys korjattavaan osaan, häivytys viereisiin osiin).